Neves szülöttek, díszpolgárok

 

Számord Ignác

(Tapsony, 1857. augusztus 25. – Esztergom, 1934. november 23.) római katolikus plébános.
 

Élete

Tapsonyban született. Esztergomban a bencés gimnáziumban végzett, 1880-ban hittudományi tanulmányait is a városban végezte; 1880. június 30-án pappá szenteltetett, mire segédlelkész volt Nagymagyaron, Somorján és 1883-tól Esztergomban; 1890-től a Szent Anna-templom lelkésze, 1892 szeptembertől egyúttal a kisdedóvónőképző igazgatója; két évig titkára volt a kisdedóvó-társulatnak; majd a Szent István Társulat tiszteletbeli tagja lett és aligazgatója volt a Jézus szent gyermeksége művének sat.

Cikkei az István bácsi Naptárában (1881. Szent István király intései fiához, szent Imre herczeghez, Estei Károly Ambrus életrajza, Kisdednevelésben és a Kath. Tanügyben sat.); szent beszédeket írt a Jó Pásztorba.

Művei

  • Az ájtatós és ügyes minisztráns fiu. Esztergom, 1888. (Több kiadást ért).
  • Énekfüzér. A kath. hívek, különösen az ifjúság számára. U. ott, 1891. (3. kiadás U. ott, 1892).
  • Kisdednevelés- és módszertan a róm. kath. kisdedóvónőképző intézetek számárat (Jutalmazott mű), Bpest, 1897. Három kötet.
  • Lélektan a kisdedóvónőképző intézetek számára. Esztergom, 1897.
  • Az óvónőképző és tanitónőképzés egyesítése. U. ott, 1898.
  • Kicsinyek áhítata. Bpest, 1898.
  • Olvasókönyv a gazdasági és általános ismétlő-iskolák használatára. U. ott, 1899. (Többekkel együtt. 2. jav. kiadás 1900., 3. k. 1905. U. ott).
  • Az esztergomi Szent-Anna-templom és a vele kapcsolatos intézetek. Esztergom, 1901. (újra kiadva 2012-ben ugyanott)

(Forrás: Wikipédia)

Utoljára frissítve: 2016. 02. 25. 10:11

A honlap felülete akadálymentes!

Tapsony Község Önkormányzata

8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.

Tel.: 85/522-017

E-mail cím: tapsonypmh@z-net.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Időjárás


Fel