Projektek

Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Tapsony Községben

Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00007

A projekt időszaka: 2017. 07. 01. - 2019. 11. 30.

Támogató alap:  Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat

Kedvezményezett: Tapsony Község Önkormányzata (8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/A.)

Képviseli: Fábos István polgármester

A beruházás bruttó költsége: 47 191 513 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A projekt Tapsony Község és térségének egészségügyi alapellátási szolgáltatásai közül a védőnői szolgálat fejlesztést célozza meg. Tapsony, Nagyszakácsi, Nemesvid, Somogysimonyi és Somogyzsitfa községek önkormányzatai társulási megállapodásban rendelkeztek arról, hogy a védőnői szolgáltatást egy körzeten belül kívánják megoldani, és a feladat ellátására megbízzák Tapsony Község Önkormányzatát. Ezáltal a védőnői egészségügyi alapellátást Tapsony Község Önkormányzata, mint szolgáltató biztosítja az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés és a szükséges működési engedély kereti között, az alkalmazásában álló 1 védőnő részvételével.

A védőnői körzethez a nevezett 5 település lakossága tartozik. A védőnő feladatai: nővédelem, várandósok gondozása, 0-16 éves gyermekek gondozása, családlátogatás, óvodások és iskolás-korú gyermekek egészségnevelési és iskola-egészségügyi gondozása. Helyileg ez két tanácsadó helyiségben valósul meg, a 8718 Tapsony, Petőfi u.2. szám és a 8718 Nemesvid, Május 1. u. 5 szám.

A projekt közvetlen célja a védőnői körzet központjának helyt adó 8718 Tapsony, Petőfi u. 2. szám alatt lévő védőnői tanácsadó épületének komplex infrastrukturális fejlesztése.
Az épület 1940-ben épült, elavult. Felújítására évtizedek óta nem volt lehetőség: az ajtók, ablakok elöregedtek, nem zárnak megfelelően, a padlózat elavult, a falak vizesek, dohosak, jelenleg gáz konvektorok fűtik be a helyiségeket, ami a nyílászárok rossz állapota miatt nagyon költséges. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, mozgáskorlátozottak részére nincs feljáró a mellékhelyiségek állapota nem a mai elvárásoknak megfelelő.
A fejlesztés eredményeképpen biztosítva lesz a minőségi egészségügyi alapellátásokhoz hozzáférés.

A fejlesztés során megvalósul a tanácsadó épületének teljes infrastrukturális felújítása (lábazat, alapok megerősítése, tető- és nyílászárócsere, falak külső hőszigetelése, teljes épületgépészeti – víz-, csatorna- fűtésrendszer– és villamossági felújítás, belső burkolatok cseréje) projektarányos akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával, valamint az ellátást kiszolgáló, a szakmai munkához nélkülözhetetlen jelenleg elavult és hiányos eszközpark megújítása.

Ezen felül az öt településen végzendő védőnői munka elősegítése érdekében személygépkocsi beszerzése, ehhez kapcsolódóan az épületben garázs kialakítása.

Az épületben helyet foglaló fogorvosi rendelőt elköltöztetik, így a védőnői ellátás nagyobb alapterületen, bővített szolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére. Kialakítanak egy multifunkcionális helyiséget, amely lehetőséget biztosít a terhesgondozáson és a méhnyakszűrésen felül különböző - egészségnevelési, egészségfejlesztési, szülésre felkészítő  - előadások, baba-mama torna, várandós torna tartására. Mindezen projekttevékenységek eredményeképpen megvalósul a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás színvonalának emelése, valamint a védőnő munkafeltételeinek javítása.

A védőnői szolgálat működtetője Tapsony Község Önkormányzata, aki a feladat ellátását és a projekt eredményeinek fenntartását vállalja, így a fenntartás biztosított a következő 5 évben is.

Sajtóközlemény a projekt zárása alkalmából - ide kattintva olvasható

Fotók az új létesítményről - a képek itt láthatók

 

 

 

 

 

 

 


Fel